Inventarizace zeleně - Inventarizace zeleně

|  Inventarizace zeleně  |  Mapa  |  Katalog  |  Tabulka  |  Kontakty  |  Ceník  | 
Jméno:  Heslo: 
 

Bratronice

Doksy

Družec

Horoušánky

Hořovice

Chyňava

Velká Bučina

Volduchy


Stromeko s.r.o.

NEKUPUJTO.CZ

Inventarizace zeleně

Ukázková data inventarizace zeleně, kde je možno vyzkoušet funkčnost databáze, jsou pořízena v Bratronicích, (kraj středočeský) v rámci projektu rekonstrukce návesních prostor.

V katalogu naleznete seznam inventarizovaných objektů v rámci jednoho katastrálního území. Záznamy popisující objekty vyžadující zásah jsou zvýrazněny. Odkazem do detailu záznamu můžete zobrazit všechny vyplněné parametry daného objektu a fotografie objektu.

V tabulce naleznete přehledný seznam všech parametrů jednotlivých objektů v rámci daného katastrálního území.

Mapa je v současnosti v přípravě.

Zeleň a právo

Dřeviny – stromy a keře – jsou důležitými prvky životního prostředí a tedy hodnotou veřejnou, ale jsou též předmětem soukromoprávních vztahů, zejména vztahů vlastnických. Z hlediska českého práva je dřevina součástí nemovitosti, na které roste. Z tohoto stavu vyplývají určitá práva a povinnosti vlastníka, zejména chránit dřeviny, sledovat jejich stav a provádět jejich ošetřování a udržování. Obecná právní úprava ukládá být dobrým správcem svěřeného majetku.

Inventarizace

Inventarizace zeleně pomáhá správcům nemovitostí vést jednoznačnou a prokazatelnou evidenci péče o keřovou a stromovou zeleň. Jde především o jednoznačný popis dřevin, zhodnocení biologického a mechanického stavu a zhodnocení rizik, která jsou spojena s přítomností dřeviny na stanovišti.
U každého stromu je navržen nejvhodnější typ ošetření, technologie jeho údržby spolu s naléhavostí zásahu a doporučeným termínem dalšího ošetření a kontroly. Cílem navržených ošetření je stabilizace zjištěných defektů (bezpečné stromy), případně zlepšení podmínek pro růst dřevin. Inventarizace může obsahovat také doprovodné parametry, jako je například hodnocení estetického nebo ekologického významu dřevin.

Provozní náklady

Pravidelně aktualizovaný přehled o dřevinách přináší vlastníkům nemovitostí informace potřebné k dlouhodobému plánování péče, obnovy a údržby zeleně. Zatímco kladné přínosy existence dřevin na stanovišti je velmi těžké nějakým způsobem vyčíslit, negativní dopady, poškození majetku dřevinami, jsou obvykle vyčíslitelné velmi dobře a pojišťovnu již zajímá, jestli se vlastník o svoji nemovitost (dřeviny) stará dle zákona. Zpracování inventarizace je nízkou nákladovou položkou oproti situacím – škodám, které mohou nastat v důsledku neznalosti stavu dřevin.

Správa dat

Jednodušší už to být nemůže. Všechna data z provedených inventarizací jsou provozována na našem serveru a přístup je zajištěn pomocí standardního prohlížeče internetových stránek, v kteroukoli dobu a odkudkoli, počítačem připojeným k internetu. To znamená, že není nutné pro Vaše data vyhrazovat nový počítač, instalovat program a zaučovat obsluhu programu. Potřebné údaje z databáze lze získat velmi snadno a stačí k tomu běžná uživatelská dovednost.

Realizace prací - Stromeko s.r.o.

Provozovatelem serveru inventarizace zeleně je společnost Stromeko s.r.o., která se zároveň může stát vaším partnerem v oblasti konzultace a realizace navržených opatření.

WWW.STROMEKO.CZ

copyright © 2008 Stromeko s.r.o. - All rights reserved. Webmaster: netidentity.cz.